SMK BUKIT JANA, KAMUNTING, PERAK DARUL RIDWAN
Kod Sekolah: AEA6056.  Tel. Sek. : 05-8829230     Fax : 05-8837139

 
 
PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA HEM
Bil Jawatankuasa  Semak
  Jawatankuasa Hal Ehwal Murid  
1 Menetap dasar pelaksanaan hal ehwal murid  
2 Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa  
3 Menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan  
4 Menyediakan belanjawan tahunan bagi bidan HEM  
5 Merancang program, projek dan aktiviti HEM selaras dengan perancangan strategik sekolah  
6 Menyelaras perlaksanaan program, projek dan aktiviti HEM  
7 Memantau dan menilai keberkesanan program, projek dan aktiviti HEM  
8 Melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek dan aktiviti HEM  
     
  Jawatankuasa Lembaga Disiplin  
1 Menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tatatertib murid sekolah  
2 Menentukan prosedur tindakan kes disiplin murid  
3 Menguatkuasakan peraturan sekolah untuk murid  
4 Mengenal pasti murid yang perlu diberi perhatian khas untuk tujuan pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan disiplin  
5 Melaksanakan program pemajuan, pengukuhan bimbingan, pencegahan dan pemulihan disiplin  
6 Memantau kemajuan displin murid  
     
  Jawatankuasa Pengawas Sekolah  
1 Mengurus dan mentadbir pengawas sekolah  
2 Memastikan pengawas sekolah atau pemimpin murid berfungsi  
     
     
  Jawatankuasa Majlis Ketua Tingkatan  
1 Menyelaras pergerakan dan aktiviti MKT dari semasa ke semasa  
2 Membimbing ketua-ketua tingkatan dalam pengurusan tingkatan  
3 Memeriksa dan menandatangani BUKU LOG KETUA KELAS ( guru tingkatan )  
4 Mengambil tindakan munasabah dan perlu berdasarkan rekod BKL  
5 Memantau dan menyelia dan membantu perlaksanaan Program Pembangunan Tingkatan  
     
  Jawatankuasa Kantin Sekolah  
  Membantu pengetua menyelia kantin dan bertnggungjawab untuk memastikan  
1 kebersihan, kemudahan, alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin  
2 kebersihan mutu, khasiat dan keselamatan makanan dab minuman yang dijual  
3 harga berdasarkan perjanjian  
4 keselamatan di kantin sekolah  
5 kesopanan, kebersihan dan kesihatan pengendalian makanan  
6 pelajar sentiasa bersopan santun dan mengamalkan pekerti yang baik semasa berada di kantin  
7 makanan dan minuman dijual mencukupi  
8 kantin dikendalikan dengan cekap dan efisyen  
     
     

 

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA HEM
Bil Jawatankuasa  Semak
  Jawatankuasa Bilik Penurusan Diri (Tandas)  
1 Memastikan bilik pengurusan diri dalam keadaan bersih dan ceria  
2 Merancang program, projek dan aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dan keeriaan bilik pengurusan diri  
3 Melaksanakan program, projek dan aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dan keeriaan bilik pengurusan diri  
4 Memantau dan menilai keberkesanan projek yang dilaksanakan  
5 Mengambil tindkan menambahbaikkan program dan aktiviti kebersihan dan keceriaan yang diadakan  
     
  Jawatankuasa Kesihatan, Bilik Rawatan Pelajar dan Pergigian  
1    
2    
3    
4    
5    
6    
     
  Jawatankuasa Keselamatan, Kecemasan dan Latihan Kebakaran  
1    
2    
3    
     
  Jawatankuasa Keceriaan Kelas  
1    
2    
3    
4    
5    
     
  Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah  
     
     

 

Asal