SMK BUKIT JANA, KAMUNTING, PERAK DARUL RIDWAN
Kod Sekolah: AEA6056.  Tel. Sek. : 05-8829230    Fax : 05-8837139
Hari ini :  
 
LAMAN PELAJAR-PELAJAR SMK BUKIT JANA  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004
Semua bahan dalam web ini tidak dibenarkan diguna semula dalam apa jua bentuk tanpa izin webmaster  

Terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz selaku pengetua 2004
yang telah mendorong pembinaan web ini dan memberikan kemudahan
sehingga web ini berjaya disiapkan