SMK BUKIT JANA, KAMUNTING, PERAK DARUL RIDWAN
Kod Sekolah: AEA6056.  Tel. Sek. : 05-8829230    Fax : 05-8837139
Hari ini :  
 
 
PIAGAM BARU SEKOLAH

 PIAGAM SEKOLAH
Kami warga smk Bukit Jana dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan
melaksanakan tanggung jawab berikut:

Melaksanakan arahan Kementerian Malaysia (KPN,JPN Perak dan PPD LMS) dengan serta merta
Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan
Mengadakan ujian dan peperiksaan secara berkala
Memastikan semua sukatan pelajaran diselesaikan sebelum peperiksaan akhir tahun
Memberi peluang kepada pelajar-pelajar melibatkan diri sekurang-kurangnya tiga
Memastikan kebaikan pelajar, stafsokongan dan guru diberi perhatian
Bekerjasama dengan PIBGSMKBJ untuk meningkatkan kemajuan sekolah
Memastikan staf sokongan dan guru menerima gaji bulanan mengikut jadual
Memastikan tetamu diberi layanan mesra dan segera
Setiap staf sokongan dan staf guru diberi peluang untuk mengikuti kursus dan latihan aktiviti ko-kurikulum
Bekerasama dengan agensi kerajaan dan NGO dan pihak-pihak lain yang memberi manfaat
kepada warga sekolah

 

 PIAGAM LAMA SEKOLAH
Kami warga smk Bukit Jana dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan melaksanakan tanggung jawab berikut: Melaksanakan arahan Kementerian Malaysia (KPN,JPN Perak dan PPD LMS) dengan serta merta
Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan
Mengadakan ujian dan peperiksaan secara berkala
Memastikan semua sukatan pelajaran diselesaikan sebelum peperiksaan akhir tahun
Memberi peluang kepada pelajar-pelajar melibatkan diri sekurang-kurangnya tiga
Memastikan tetamu diberi layanan mesra dan segera
Setiap staf sokongan dan staf guru diberi peluang untuk mengikuti kursus dan latihan aktiviti ko-kurikulum  

Terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz selaku pengetua 2004
yang telah mendorong pembinaan web ini dan memberikan kemudahan
sehingga web ini berjaya disiapkan

Hak Cipta Terpelihara © 2004