SMK BUKIT JANA, KAMUNTING, PERAK DARUL RIDWAN
Kod Sekolah: AEA6056.  Tel. Sek. : 05-8829230    Fax : 05-8837139
Hari ini :  
 
ENROLMENT SEKOLAH

BILANGAN GURU

BIL GURU GRED JUMLAH
1 PENGETUA DG48 1
2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DG44 1
3 PENOLONG KANAN HEM DG44 1
4 PENOLONG KANAN KOKO DG44 1
5 PENOLONG KANAN PETANG DG44 1
6 PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS DG44 1
7 GURU CEMERLANG   2
8 GURU KANAN DG48 1
9 GURU KANAN DG44 3
10 GURU KAUNSELING DG44  
11 GURU SISWAZAH DG44  
12 GURU SISWAZAH DG41  
13 GURU BUKAN SISWZAH DG34  
14 GURU BUKAN SISWAZAH DG32  
15 GURU BUKAN SISWAZAH DG29  

BILANGAN STAF SOKONGAN

BIL STAF GRED JUMLAH
1 KETUA PEMBANTU TADBIR    
2 PEMBANTU TADBIR    
3 PEMBANTU MAKMAL    
4 PEMBANTU TADBIR RENDAH    
5 PEMBANTU AM RENDAH    
6 PEKERJA RENDAN AM - SWASTA    
7 PEGAWAL KESELAMATAN - SWASTA    

BILANGAN PELAJAR

BIL TINGKATAN BIL KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 PERALIHAN 1      
2 SATU        
3 DUA        
4 TIGA        
5 EMPAT        
6 LIMA        
7          

KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH

BIL PERKARA JUMLAH BIL PERKARA JUMLAH
1 PEJABAT 1 21 BENGKEL KH - KT 1
2 BILIK PENGETUA 1 22 BENGKEL KH - ERT 1
3 BILIK PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 1 23 BENGKEL KH - SPN 1
4 BILIK PENOLONG KANAN HEM 1 24 BILIK GERAKAN 1
5 BILIK PENOLONG KANAN KOKO 1 25 KEDAI KOPERASI 1
6 BILIK PENOLONG KANAN PETANG 1   BILIK KAUNSELING 1
7 BILIK PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS 1   KANTIN 1
8 BILIK DARJAH     PADANG 1
9  MAKMAL SAINS     PONDOK JAGA 1
10 PUSAT SUMBER 1   BILIK SPBT 1
11 BILIK TAYANGAN 1   BILIK SENI 1
12 BILIK CETAK 1   BILIK SEJARAH 1
13 BILIK PEPERIKSAAN 1   MAKMAL ICT 1
14 BILIK GURU KANAN 1   SURAU 1
15 BILIK DARJAH PENDIDIKAN KHAS     BILIK BAHASA 1
16 BILIK GURU 1   BENGKEL MPV 1
17          
18          
19          
20          

Last uptate: 5.04.2016

Menu