Bulan Bahasa dan Budaya 2003

Bulan bahasa dan budaya dilakasanakan dengan harapan meningkatkan kemampuan dan kemahiran pelajar-pelajar menggunakan bahasa yang betul dan menyuburkan budaya warisan yang sihat.

Antara acara yang telah dijalankan ialah

  • pertandingan deklimasi sajak
  • persembahan silat
  • syair
  • pantun
  • dan lain-lain