Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN PROGRAM SEKOLAH

Program sekolah boleh dibahagikan kepada:

 • Program induk/utama sekolah

 • Program daerah/negeri/kebangsaan dengan kerjasama sekolah

 • Program panitia

 • Program kelab dan persatuan

 • Program kelas

Perancangan program haruslah :

 • Menetapkan sasaran dan objektif program
 • Menyenarai tugasan dan melantik ajk induk dan ajk kecil
 • Mesyuarat dan menyerahkan tugas
 • Menghubungi semua pihak yang berkaitan
 • membuat anggaran dan peruntukan
 • mesyuarat dan mendapatkan maklum balas
 • membuat pindaan dan penambahan