Make your own free website on Tripod.com

spm

PERBANDINGAN PENCAPAIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN
SPM 1997-2002

  MATA PELAJARAN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 BAHASA MELAYU  93.5 82.2 90.2 87.4 91.2 94.6 93.8 89.6
2 BAHASA INGGERIS 50.4 58.9 56.2 55.9 62.5 57.6 65.9 55.7
3 PENDIDIKAN ISLAM  89.9 72.0 94.7 94.7 89.6 95.7 94.9 87.2
4 PENGETAHUAN MORAL  80.6 73.1 72.4 74.6 60.9 67.9 63.6 51.3
5 SEJARAH  54.0 64.8 55.3 53.2 69.9 67.9 60.1 68.8
6 MATEMATIK  52.0 51.9 50.8 43.2 54.1 63.2 71.7 61.6
7 SAINS  80.0 84.1 86.1 80.5 87.1 93.9 91.0 90.4
8 KESUSASTERAAN MELAYU  82.1 68.9 72.4 52.8 72.7 74.5    
9 GEOGRAFI  - 80.0 96.6 96.2 97.2 85.2 100 62.9
10 PENDIDIKAN SENI  99.1 100 99.1 95.7 99.3 100 100 96.6
11 MATEMATIK TAMBAHAN  53.8 68.8 57.1 54.5 82.0 87.1 87.7 69.9
12 SAINS PERTANIAN  - - - - 66.7 70.4 93.5 44.4
13 PERDAGANGAN  74.0 73.8 68.8 50.8 90.6 98.7 76.4 54.1
14 PRINSIP AKAUN  75.8 53.1 78.1 88.9 93.1 86.1 97.3 92.0
15 EKONOMI ASAS  70.2 44.3 37.1 73.8 100 88.2 88.0 95.8
16 EKONOMI RUMAH TANGGA  - - - - 86.7 100 100 100
17 REKA CIPTA  - 100 100 100 100 100 96.4 100
18 FIZIK  - - - 95.2 100 100 100 100
19 KIMIA  - - - 90.2 95.0 93.5 97.9 95.3
20 BIOLOGI  - - - 93.3 100 93.5 100 96.0
21 TASAWUR ISLAM  - 100 84.2 86.7 83.0 80.7 90.6 81.8
22 BAHASA CINA  - - - 100 - 80.    
23 BAHASA TAMIL  100 66.7 72.2 60 82.8 100 73.7 90.5
24 KESUSASTERAAN TAMIL  - - - - - 100