Make your own free website on Tripod.com

Perbandingan kehidupan Dunia dan Akhirat

Firman Allah Taala :

  Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu: Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak.

  (Attaubah : 38)

Sabda Rasullulah s.a.w.

  Tiadalah kehidupan dunia ini dengan akhirat melainkan (seperti) seseorang yang memasukkan jari ke dalam lautan , lalu perhatikan berapa dapatnya

  (Riwayat Muslim)

  Muhammad Khairi
  1986

[Siri 1] [Siri 2] [Siri 3] [Siri 4] [Siri 5] [Siri 6] [Siri 7] [Siri 8]