Make your own free website on Tripod.com

Dunia adalah tempat ujian dan berbekal

Firman Allah Taala :

    [2] Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Dia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat);

    (Al-Mulk : 2)

Dari asar sahabat:

    Dunia itu ladang bagi akhirat

Firman Allah taala lagi :

    [6] Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. [7] Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! [8] Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!
Muhammad Khairi
1986
[Siri 1] [Siri 2] [Siri 3] [Siri 4] [Siri 5] [Siri 6] [Siri 7] [Siri 8]