Make your own free website on Tripod.com

Perpisahan dengan dunia

Firman Allah Taala :

    [26] Sedarlah (janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati) apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong, [27] Dan (orang-orang yang hadir di sisinya heboh) berkata: Siapakah yang dapat menawar jampi (dan mengubatnya)? [28] Dan dia sendiri yakin, bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan; [29] Serta kedahsyatan mati pun bertindih-tindih. [30] (Maka) kepada Tuhanmulah pada waktu itu engkau dibawa (untuk menerima balasan).

    (Al-Qiamah : 26-30)

Kisah Nabi Ibrahim a.s.

    Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah "Wahai kekasihKu bagaimana perasaanmu semasa menghadapi mati. Nabi Ibrahim a.s menjawab : "Mati itu seperti besi panas yang dimasukkan ke dalam bulu atau kapas dan ditarik keluar. Kapas-kapas itu akan terlekat pada besi. Itulah keadaan dimana daku merasai yang tulang dan isi kulitku melekat pada roh yang dicabut dari jasadku."

    Allah berfirman :"Yang engkau rasa itu adalah hal yang paling ringan."

Muhammad Khairi
1986

[Siri 1] [Siri 2] [Siri 3] [Siri 4] [Siri 5] [Siri 6] [Siri 7] [Siri 8]