Make your own free website on Tripod.com

PMR

PERBANDINGAN PENCAPAIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN
PMR 1997-2003

  MATA PELAJARAN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 BAHASA MELAYU  91.3 92.5 93.2   97.8 92.8 94.2
2 BAHASA INGGERIS 54.1  52.4 60.1   49.2 62.8 53.8
3 PENDIDIKAN ISLAM  90.0 79.4 95.1   91.3 87.2 90.3
4 SEJARAH  90.1 86.9 89.4   91.2 85.6 89.3
5 GEOGRAFI  90.1 90.6 94.5   92.7 90.5 94.2
6 MATEMATIK  83.5 80.1 90.8   89.6 82.9 85.1
7 SAINS 86.7  86.9 89.4   93.5 95.8 96.2
8 KH PIL. 1  71.7 95.5 97.6   82.4 95.9 98.0
9 KH PIL. 2  90.7 88.1 88.9   95.8 99.4 98.5
10 KH PIL. 3  87.3 77.1 70.2   86.3 82.9 85.5
11 BAHASA TAMIL  55.6 39.6 42.2   33.3 68.0 80.8
12 BAHASA CINA              

 

 

PERBANDINGAN BILANGAN CALON MENDAPAT A

  MATA PELAJARAN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 BAHASA MELAYU 27 20 48   52   38 54
2 BAHASA INGGERIS 12 8 7   1   12 7
3 PENDIDIKAN ISLAM 25 16 24   72   35 63
4 SEJARAH 10 12 14   25   19 18
5 GEOGRAFI 4 18 16   18   16 10
6 MATEMATIK 2 20 48   34   15 21
7 SAINS 16 14 22   20   23 15
8 KH PIL. 1 3 15 9   10   21 14
9 KH PIL. 2 5 11 14   35   32 38
10 KH PIL. 3 5 2 3   8   2 6
11 BAHASA TAMIL 0 0 3   0   7 -
12 BAHASA CINA 0 0 0   0   - -