Make your own free website on Tripod.com

KEPIMPINAN -LEADERSHIP

Sekolah adalah salah sebuah institusi utama untuk melatih dan membentuk pemimpin masa depan. Sekolah menyediakan ruang dan peluang untuk seseorang pelajar menjadi orang yang berperanan dan penting dalam sesebuah organisasi. Di dalam sekolah juga bermula cara-cara berkomunikasi dengan orang bawahan dan bagaimana melahirkan idea , merancang dan melaksanakan sehingga ia berjaya.

Proses melahirkan pemimpin bermula dengan organisasi kelas, persatuan dan kelab, badan beruniform, pengawas sekolah dan pengawas pusat sumber. Dalam pasukan sukan dan permainan.

Pelajar-pelajar lain juga diberi peluang memilih dan menentukan siapakah yang dipilih dan bakal menjadi pemimpin bagi mereka di dalam sesebuah organisasi.

Didalam sesebuah organisasi kelas, persatuan, kelab, pasukan sukan, badan pengawas memerlukan seorang pemimpin yang berwibawa. Seorang pemimpin yang berwibawa dan berkalibar haruslah menyuburkan sifat-sifat seperti berikut :

  • Berdisplin
  • Besikap terbuka
  • Berani
  • Berkomunikasi dengan baik dan harmoni
  • Yakin diri
  • Boleh membuat keputusan
  • Mempunyai idea untuk membuat perubahan dan membaiki kelemahan

bersambung.....Kepimpinan dalam sebuah organisasi kelas


Kepimpinan dalam sebuah organisasi badan beruniformLAST UPDATE : 27 Mac 2005