Make your own free website on Tripod.com

HASILAN SENI KOMPUTER SMK BUKIT JANA

Semua hasil seni grafik komputer ini di lukiskan dengan menggunakan
Windows Paint (Bitmap) dan diperkemaskan dengan menggunakan Adobe Photoshop 8.0


Semua hasil grafik di atas adalah hak cipta terpelihara

Hak Cipta Muhammad Khairi. 2998