Make your own free website on Tripod.com

ENROLMENT SEKOLAH

 2005

BILANGAN GURU

BIL

 GURU GRED JUMLAH
1 PENGETUA DG48 1
2 PEN. KANAN DG44 1
3 PEN. KANAN (HEM) DG41 1
4 PEN. KOKURIKULUM DG41 1
5 PENYELIA PETANG DG48 1
6 GURU KANAN DG44 1
7 GURU KANAN DG41 3
8 GURU KAUNSELING DG41 3
9 GURU SISWAZAH DG41 57
10 GURU BUKAN SISWAZAH DG32 3
11 GURU BUKAN SISWAZAH DG29 24
12 GSTT DC41 3

KEDUDUKAN PELAJAR

BIL

TINGKATAN BIL. KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 PERALIHAN 1 14 10 24
2 SATU  10  183 174 357
3 DUA  10 173 147 320
4 TIGA  10 156 137 323
5 EMPAT  9 106 117 261
6 LIMA  9 89 169 215
7 PENDIDIKAN KHAS  3 35 13 48
 

JUMLAH

52 776 772 1548

Data 20 April 2005.

JUMLAH STAF SOKONGAN

BIL

 GURU GRED JUMLAH
1 KETUA PEMBANTU TADBIR N22 1
2 PEMBANTU TADBIR N17 2
3 PEMBANTU MAKMAL C17 3
4 PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 2
5 PEMBANTU AM RENDAH -SEK N1 2
6 PEMBANTU AM RENDAH-MAK N1 2
7 PENGAWAL KESELAMATAN-SWA   2
8 PEKERJA RENDAH AM-SEK R1 1

KEMUDAHAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

PERKARA BIL PERKARA BIL
PEJABAT 1 BENGKEL KH -KMT 1
BILIK PENGETUA 1 BENGKEL KH-ERT 1
BILIK PEN. KANAN-PEN 1 BENGKEL SAINS PERTANIAN 1
BILIK PEN KANAN-HEM 1 BILIK GERAKAN 1
BILIK PEN KANAN-KOKU 1 KEDAI KOPERASI 1
BILIK PENYELIA PETANG 1 BILIK KAUNSELING 1
BILIK DARJAH 35 KANTIN 1
MAKMAL SAINS 6 PADANG 1
PUSAT SUMBER 1 GELANGGANG SERBAGUNA 1
BILIK TAYANGAN 1 BILIK SPBT 1
STOR PEKERJA 1 BILIK SENI 1
BILIK CETAK 1 BILIK KOMPUTER 2
BILIK PEPERIKSAAN 1 BILIK SEJARAH 1
KLINIK PERGIGIAN 1 BILIK BAHASA 1
BILIK PENDIDIKAN KHAS 4 SURAU 1

Last update : April 2005

[2003] [2004]